Category Archives: Ms Exchange Server

Exchange Cu / Build number Öğrenmek

Komudumuz : Get-ExchangeServer | Format-List Name,Edition,AdminDisplayVersion Exchange Server 2019 Product name Release date Build number (short format) Build number (long format) Exchange Server 2019 CU5 March 17, 2020 15.2.595.3 15.02.0595.003 Exchange Server 2019 CU4 December 17, 2019 15.2.529.5 15.02.0529.005 Exchange Server 2019 CU3 September 17, 2019 15.2.464.5 15.02.0464.005 Exchange Server 2019 CU2 June 18, 2019 […]

Exchnage Cumulative Update Son durum

Cumulative Update 5 for Exchange Server 2019 https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx Cumulative Update 16 for Exchange Server 2016 (KB4537678) https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=101060 Cumulative Update 23 for Exchange Server 2013 (KB4489622) https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=58392

Exchange Server 2013 2016 2019 tarih kısıtıyla mail silmek

Aşağıdaki gibi gelen ve giden mailleri ayrı sildirirseniz sistem daha az kasılıyor Örneğimizde sunucunuz üzerindeki tüm db lerderdeki tüm mailboxlar içinde belirttiğiniz tarihten önceki mailler silinmektedir. Komut her çalıştığında mailbox başına max 10.0000 öğe silmektedir o yüzden komudu birden fazla kez çalıştırmanız gereke bilir.  Komudu uygulamadan önce mutlaka yedeğinizi almış olun.

Exchange Server 2013 Toplu halde Import / Export

İmport /Export öncesi Exchange veya uygun sunucu üzerine PST adında bir klasör oluşturun paylaşıma açın Everyone Full Control verin … İmport: $RestorePath =”\\ServerAdi\PST\Backup” Get-ChildItem *.pst -Path $RestorePath | Select Name, BaseName | ForEach { New-MailboxImportRequest -MailBox $_.BaseName -FilePath “$RestorePath\$($_.Name)” -Confirm:$false } Export : Administrator mailbox ile DiscoverySearchMailboxı hariç tutuyoruz. Sadece Inbox klasörü altındaki alt klasörler […]

GMaile mail atamama ve IP6 hatası

Exchange Sunucusu kullanıyor ve kullanıcılarınızdan Gmail uzantılı mail adreslerine yada Mailleri Gmail sunucularında tutulan firmalara mail atamadıkları uyarısını alıyorsanız Exchange Yüklü Windows sunucu üzerinde IP6 kapamanız gerekmektedir.Microsoft Ip6 kapatıp açmak için iki yama hazırladı aşağıda linkleri paylaşıyorum gerekli ayarları yaptıktan sonra mutlka sunucuyu yeniden başlatın… IPv6’yı devre dışı bırakma : MicrosoftEasyFix20160.mini IPv6’yı yeniden etkinleştirme :MicrosoftEasyFix20164.mini […]

Kernel for Exchange Server Recovery

Kernel for Exchange Server Recovery uygulaması ; Çevrimdışı Exchange EDB dosyalarından posta kutularını kurtarır Sağlam ve bozuk EDB dosyalarından veri ağlamanızı sağlar Tek Tuşla Exchange EDB dosyasındaki tüm mailboxları PST dosyalarına dönüştürür E-postalar, Ekler, Kişiler, Dağıtım listeleri, Takvim, Randevular, Günlük ve Görevler de dahil olmak üzere tüm öğeleri kurtarır Exchange Özel Posta Kutularını ve Ortak […]

Exchange Server Rollup / Cumulative Update – Mart 2017

Update Rollup 17 for Exchange Server 2010 SP3 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54934 Exchange Server 2013 CU16 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54931 Exchange Server 2016 CU5 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54930   Tüm Exchange Sürümleri için : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54931  

Active Directory operation failed on DC.DOMAIN.COM. This error is not retriable.

Hata : Active Directory operation failed on DC.DOMAIN.COM. This error is not retriable. Additional information: Access is denied.Active directory response: 00000005: SecErr: DSID-03152612, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0  ——————————————– Exchange 2013’e upgarade ettikten sonra her hangi bir kullanıcının başka bir kullanıcı/Grup  yerine mail atabilmesini sağlamak için ECP ekranında kullanıcı/grup özelliklerine girildiğinde  ” Grup Temsilcisi ” […]

Exchange 2013 ” You don’t have sufficient permissions this operation can only be performed by a manager of the group”

Hata : You don’t have sufficient permissions this operation can only be performed by a manager of the group Windows / Exchange daha eski sürümlerinden exchange 2013 geçiş yaptıktan sonra yeni group oluşturduğunuzda sıkıntı yok ama eski  gurubun üyelerini değiştirmek istediğinizde bu mesajı alabilirsiniz.

Move Exchange 2000 Stores to a Different Disk

Exchange 2013 ün yaygın olarak kullanılamaya başlandığı bu günlerde nereden çıktı bu Exchange 2000 çalışması demeyin neyin nerede lazım olacağı belli olmuyor 🙂 Windows 2000 Server ve Exchange 2000 Server çalışan bir ortamda Exchange Database dosyalarının konumunu C:\Program Files\Exchsrvr\MDBDATA dan farklı bir diske taşımak.İlk Resimde mevcut durumu görüyoruz.