Exchange Server 2013 2016 2019 Bir kullanıcının Exchange sunucusuna olan tüm erişimlerini kapama

Bilgehan kullanıcısının OWA, ActiveSync (Mobil Cihazlar), Pop3 ve IMAP üzerinden Exchange sunucusuna olan tüm bağlantılarını kapatır Set-CasMailbox -Identity bilgehan -OWAEnabled $false -ActiveSyncEnabled $false -PopEnabled $false -ImapEnabled $false Bilgehan kullanıcısının OWA, ActiveSync (Mobil Cihazlar), Pop3 ve IMAP üzerinden Exchange sunucusuna olan tüm bağlantılarını açar Set-CasMailbox -Identity bilgehan -OWAEnabled $true -ActiveSyncEnabled $true -PopEnabled $true -ImapEnabled $true

Exchange Server 2013 2016 2019 Konu kısıtıyla mail silmek

Örneğimizde sunucunuz üzerindeki tüm db lerderdeki tüm mailboxlar içinde konu kısmında “Bitcoin” ibaresi geçen tüm mailleri silinmektedir. Komudu uygulamadan önce mutlaka yedeğinizi almış olun. Görme : Get-Mailbox -Resultsize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery ‘subject:”Bitcoin”‘ –EstimateResultOnly Silme : Get-Mailbox -Resultsize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery ‘subject:”Bitcoin”‘ –DeleteContent -Force

Exchange Server 2013 2016 2019 İçerik kısıtıyla mail silmek

Örneğimizde sunucunuz üzerindeki tüm db lerderdeki tüm mailboxlar içinde body yani mail içerisinde “Bu teklifle ilgileniyorsan” ibaresi geçen tüm mailleri silinmektedir. Komudu uygulamadan önce mutlaka yedeğinizi almış olun. Görme : Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery ‘Body:”Bu teklifle ilgileniyorsan”’ –EstimateResultOnly Silme : Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery ‘Body:”Bu teklifle ilgileniyorsan”’ –DeleteContent -Force

Lifi (Light Fidelity ) Aydınlatma üzerinden yüksek hızlı internet

+ Artı Yanları – Eksi Yanları 224Gigabit sn. Işık sürekli açık kalmalı -Enerji Tasarrufu için kötü Duvar ve perdeleri geçemiyor ve bu onu daha güvenli yapıyor Mevcut donanımların üzerinde Lifi adaptör yok Işık radyo frekansının aksine suyun altındada iletim sağlar Tüm aydınlatmanın Lifi destekli Led Ampüller ile değişmesi lazım   Hangi odada kullanmak istiyorsan o […]

Exchange Cu / Build number Öğrenmek

Komudumuz : Get-ExchangeServer | Format-List Name,Edition,AdminDisplayVersion Exchange Server 2019 Product name Release date Build number (short format) Build number (long format) Exchange Server 2019 CU5 March 17, 2020 15.2.595.3 15.02.0595.003 Exchange Server 2019 CU4 December 17, 2019 15.2.529.5 15.02.0529.005 Exchange Server 2019 CU3 September 17, 2019 15.2.464.5 15.02.0464.005 Exchange Server 2019 CU2 June 18, 2019 […]

Exchnage Cumulative Update Son durum

Cumulative Update 5 for Exchange Server 2019 https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx Cumulative Update 16 for Exchange Server 2016 (KB4537678) https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=101060 Cumulative Update 23 for Exchange Server 2013 (KB4489622) https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=58392

Exchange Server 2013 2016 2019 tarih kısıtıyla mail silmek

Aşağıdaki gibi gelen ve giden mailleri ayrı sildirirseniz sistem daha az kasılıyor Örneğimizde sunucunuz üzerindeki tüm db lerderdeki tüm mailboxlar içinde belirttiğiniz tarihten önceki mailler silinmektedir. Komut her çalıştığında mailbox başına max 10.0000 öğe silmektedir o yüzden komudu birden fazla kez çalıştırmanız gereke bilir.  Komudu uygulamadan önce mutlaka yedeğinizi almış olun.

Grubu Silme ve Windows’a dönme !!!

Windowsunuz açıkken ubuntu veya linux yüklü bölümü kaldırdığınızda eğer grubu silmez iseniz windowsunuz açılmayacak ve windows cd si ile sistemi açıp recovery mode geçip MbrFix komudunu çalıştırmanız gerekecektir ama Windows üzerinden linux yüklü bölümleri sildikten sonra  aşağıdaki dosyayı indirip c:\ yükleyin ve Yönetici modunda Windows’un komut satırı aracını  (Cmd) açın ve “mbrfix /drive 0 fixmbr” […]

Exchange Server 2013 Toplu halde Import / Export

İmport /Export öncesi Exchange veya uygun sunucu üzerine PST adında bir klasör oluşturun paylaşıma açın Everyone Full Control verin … İmport: $RestorePath =”\\ServerAdi\PST\Backup” Get-ChildItem *.pst -Path $RestorePath | Select Name, BaseName | ForEach { New-MailboxImportRequest -MailBox $_.BaseName -FilePath “$RestorePath\$($_.Name)” -Confirm:$false } Export : Administrator mailbox ile DiscoverySearchMailboxı hariç tutuyoruz. Sadece Inbox klasörü altındaki alt klasörler […]