Bilgehan K. Gündüz

www.bilgehangunduz.com / www.sorogren.com

Windows 2008 R2 -VI- User, Contact ve Group Tanımlanması

1.- ADDS kurulumu gerçekleştirdikten sonra sıra geldi firmamızdaki kullanıcıları ve grupları tanımlamaya. Server 2000 den beri bu ekranlarda pek bir değişiklik olmadı dersek, yanlış olmayacaktır.Burada kullanıcı açarken, bir takım kurallar oluşturmak, sonrasında çok işimize yarıyacaktır. Örneğin birden fazla firmaya hitap edecek bir yapı kurulacak ise kullanıcı açmaya başlamadan önce her firma için bir OU (Yapısal Birim- Organizational Unit )oluşturup, varsa bu firmaların şubelerini de, yine kendi firma OU su altına açmak ve her şube çalışanını ve gruplarını kendi şube OU ları altında bulundurmak, yapımız için sağlam bir Temel oluşturacaktır.
Örnek :
Firma1
–>İstanbul Şube
       –>Muhasebe
            –>Erman Kullanıcısı
       –>Pazarlama
Firma2
–>İstanbul Şube
       –>Muhasebe
–>Ankara Şube

Aşağıdaki örnekte tek firma olduğu için firma OU su oluşturmadık.Users OU su altına direkt kullanıcımızı tanımlamaya başladık.

Read More