Bilgehan K. Gündüz

www.bilgehangunduz.com / www.sorogren.com

Tag Windows 2008 R2 Uzak Masaüstü İstemci Ayarları

Windows 2008 R2 -IX- Uzak Masaüstü İstemci Ayarları

1.-Aşağıdaki ekranda, Kullanıcı Terminal Server’ a bağlandığında, profilinin nasıl şekilleneceğine karar verilir.
Profil yolu girilmediği sürece, bağlanılan  sunucuda User klasörü altına profiller oluşur.Aynı şekilde dökümanlarda eğer aşağıda Yerel yola bir şey girilmediği sürece aynı profil içinde kalır.En alttaki kutucuğa çek konulduğunda ise kullanıcının uzak bağlantı yapması yasaklanmış olur.

Read More