Bilgehan K. Gündüz

www.bilgehangunduz.com / www.sorogren.com

Tag Exchange 2010 Initialization failed Get-LogonUser

Exchange 2010 XIX – Sp1 kurulum sonrası hata (Initialization failed)

Hyper – V üzerinde Exchange 2010 server kurdunuz ve kullanıyorsunuz Service Pack 1 yüklediğinizde aşağıdaki hata mesajını alıyor iseniz bunun nedeni Exchange Server ile başka bir serverınızın SID nın aynı olmasıdır.
Hata Mesajı :

Initialization failed
The following error occurred when retreving for’DOMAIN\administrator’:
The operation couldn’t be performed because object ‘S-1-5-21-50279xxxx-3747709401-xxxxxx9444-500’ couldn’t be found on ‘Serveradı.Alanadı.local’. It was running command ‘Get-LogonUser’.

 

Read More