Bilgehan K. Gündüz

www.bilgehangunduz.com / www.sorogren.com

Tag Exchange 2010 E-Mail Address Policy

Exchange 2010 XIV – E-Mail Address Policy

Aşağıdaki yöntemle 100 lerce kullanıcımız olduğunu ve bazılarının mailleri sadece isim bazısı isim ve soyisim bazısı ise isim soyisim bitişik bir ortamda, yönetimin BT ci kardeşim bunları artık düzenleyelim şu tarihten itibaren bütün kullanıcıların mail adresi adı.soyadı@firmaadi.com olsun dediğinde işlemi toplamda 2 dk içinde yapabilmenize yarıyor.:-)
Organization Configuration –> Hub Transport –> E-Mail Addresss Polies –> New E-Mail Address Policy seçiyoruz.

Read More