Bilgehan K. Gündüz

www.bilgehangunduz.com / www.sorogren.com

Tag Exchange 2010 Dağıtım Grubu (Distribution Group ) oluşturma

Exchange 2010 X – Dağıtım Grubu oluşturma

Exchange yapılarımızda olmazsa olmaz bir seçenek olan dağıtım grupları Exchange 2010 ile iki şekilde oluşturula bilmektedir, bunlar Distribution Group ve Dynamic Distribution Group dur aralarındaki fark birinde üyerleri tek tek seçersiniz diğerinde ise bir kural tanımlarsınız ve o kurala uyanlar otomatikman o grubun üyesi olurlar.Gruplar kurumsal yapılarda genellikle Muhasebe, Pazarlama, Satınalma vb. departman bazlı oluşturulur.
Aşağıdaki örneğimizde Distribution Group oluşturmayı göstereceğiz. Recipient Configuration altında Distribution Group üzerinde  New Distribution Group tıklıyoruz.

Read More