Bilgehan K. Gündüz

www.bilgehangunduz.com / www.sorogren.com

Windows 2008 R2 -XII- FSMO Rolleri ve Global Catalog

Windows 2008 R2 -XII- FSMO Rolleri ve Global Catalog

RID Operations Master (Göreli Kimlik Yöneticisi) :RID yöneticisi, belirli bir etki alanındaki tüm etki alanı denetleyicilerinden gelen RID havuzu isteklerini işlemekten sorumludur. Herhangi bir anda, etki alanında RID yöneticisi olarak davranan, yalnızca bir etki alanı denetleyicisi olabilir.SID (Security Identifier)ler bu rol sayesinde oluşturulur.
PDC Emulator Operations Master (PDC Öykünücüsü):PDC öykünücüsü, kendini iş istasyonlarına, üye sunuculara ve Windows’un önceki sürümlerini çalıştıran etki alanı denetleyicilerine birincil etki alanı denetleyicisi (PDC) olarak tanıtan, bir etki alanı denetleyicisidir. Örneğin, etki alanı, Microsoft Windows XP Professional veya Microsoft Windows 2000 istemci yazılımı çalıştırmayan bilgisayarları veya Microsoft Windows NT yedek etki alanı denetleyicilerini içeriyorsa, PDC öykünücüsü yöneticisi bir Windows NT PDC gibi davranır. Aynı zamanda Etki Alanı Tarayıcısı olup parola uyuşmazlıklarını da işler. Herhangi bir anda, ormandaki her etki alanında PDC öykünücü yöneticisi olarak davranan yalnızca bir etki alanı denetleyicisi olabilir.Saat senkronizasyonlarıda bu rol sayesinde takip edilir.
Infrastructure Master (Alt Yapı Yöneticisi) :Alt yapı, kendi etki alanındaki nesnelerin diğer etki alanlarındaki nesnelere başvurularını güncelleştirmekten sorumludur. Herhangi bir anda, her etki alanında alt yapı yöneticisi olarak davranan yalnızca bir etki alanı denetleyicisi olabilir.
Domain Naming Master(Etki alanı adlandırma yöneticisi) :Etki alanı adlandırma yöneticisi etki alanı denetleyicisi, ormana etki alanlarının eklenmesini ve çıkarılmasını denetler. Tüm ormanda yalnızca bir etki alanı adlandırma yöneticisi olabilir.
Schema Master(Şema Yöneticisi) :
 Şema yöneticisi etki alanı denetleyicisi şemaya yapılan tüm güncelleştirme ve değişiklikleri denetler. Ormanın şemasını güncelleştirmek için, şema yöneticisine erişiminiz olması gerekir. Tüm ormanda yalnızca bir şema yöneticisi olabilir.

1.-“Netdom query fsmo” komudu ile hangi rolün hangi sunucu üzerinde olduğunu görüyoruz.Bizim örneğimizde tüm roller aynı sunucu üzerinde olduğundan 5 rol içinde aynı makina ismini görüyoruz “W2008r2bos”

2.-Aşağıdaki ekrandan RID Operations Master rolünün taşıyan server’ı nereden değiştireceğimizi görüyoruz.
Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarlarından abikardes.com etki alanı üzerinde sağ tuş ve İşlem Yöneticilerini seçiyoruz.

3.-Aşağıdaki ekrandan PDC Emulator Operations Master rolünü taşıyan server’ı nereden değiştireceğimizi görüyoruz. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarlarından abikardes.com etki alanı üzerinde sağ tuş ve İşlem Yöneticilerini seçiyoruz.

4.-Aşağıdaki ekrandan Infrastructure (Altyapı) Master rolünü taşıyan server’ı nereden değiştireceğimizi görüyoruz.
Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarlarından abikardes.com etki alanı üzerinde sağ tuş ve İşlem Yöneticilerini seçiyoruz.

5.-Aşağıdaki ekrandan Domain Naming Master rolünü taşıyan server’ı nereden değiştireceğimizi görüyoruz.
Active Directory Etki Alanları ve Güvenlerinden, Active Directory Etki Alanları ve Güvenleri üzerinde sağ tuş ve İşlem Yöneticisini seçiyoruz.

6.-Schema Master rolünü değiştirmek biraz daha zahmetlidir.Öncelikli olarak Başlat –> Çalıştır –>mmc yazıyoruz.

7.-MMC konsol açıldığında Ek Bileşen Ekle/Kaldır kısmını tıklıyoruz.

8.- Eklemek istediğimiz Active Directory Şeması burada görünmüyor.

9.-Active Directory Şemasının görünmesi için regsvr32 schmmgnt.dll komudunu çalıştıra giriyoruz.

10.-İşlemin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.

11.-Şimdi Ek bileşenler Ekle/Kaldıra girdiğimizde “Active Directory Şeması” artık görüne biliyor ve ekle ile ekliyoruz.

12.-Active Directory Şeması üzerinde sağ tuş yapıb İşlem Yöneticisi ni tıklıyoruz.

13.- Açılan ekrandan şema yöneticisini olan makinayı değiştire biliyoruz.

14.-Genel Katalog (Global Catalog): FSMO rolü değildir ama her etki alanında en az bir adet bulunması gerekir birden fazlada buluna bilir bir DC de GC yi aktif etmek için Active Directory Siteleri ve Hizmetlerinde Server altında NTDS Settings üzerinde sağtuş özellikler seçilir ve çıkan ekranda “Genel Katalog” işaretlenmesi yeterlidir.GC nin ana görevi oturum açmayı hızlandırır

admin

Website:


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/bilgehan/domains/bilgehangunduz.com/public_html/wp-content/themes/consultstreet/comments.php on line 45

You must be <a href="http://www.bilgehangunduz.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.bilgehangunduz.com%2Findex.php%2F2011%2F06%2F15%2Fwindows-2008-r2-xii-fsmo-rolleri-ve-global-catalog%2F">logged in</a> to post a comment